Byggprogram för effektivt arbete

Olika byggprogram har blivit en vital del av byggbranschen som utvecklas konstant, där man hela tiden går mot mer effektiva och lösningsorienterade arbetssätt. Den digitala utvecklingen har gett byggbranschen en bra språngbräda där det främst gäller för byggföretag och människor i branschen att haka på trenden och utveckling och använda sig mer av olika byggprogram i sitt arbete. Något som kan spara både tid och pengar.

Digitala verktyg för modernt bygge

Vi ser allt fler digitala verktyg och byggprogram inom byggbranschen. Flera digitala försök har kommit och gått, kämpat för sin överlevnad och sedan gått under. Trots att det sedan millennieskiftet pratats om digitaliseringen i byggbranschen så är det fortfarande mindre än hälften av alla aktörer i branschen som jobbar aktivt med att utvecklas genom digitalisering för att effektivisera och sträva framåt.

I dag finns det digitala byggverktyg och olika byggprogram att använda sig av som täcker alla områden och processer under byggprojektets gång. Här tips vi dig om de program och verktyg som kommer ta ert arbetssätt till nästa nivå.

Byggkalkyl Program

Med ett digitalt byggkalkyl-program kan du på ett smidigt och enkelt sätt räkna på alla tänkbara byggprojekt. Elecosoft är ett företag som erbjuder byggkalkyl-program för både bygg-, anläggnings- och installationsbranschen som gör din kostnadskalkyl både enkel och effektiv. I Elecosofts byggkalkyl-program kan du bland annat ta del av följande fördelar:

  • Genomför detaljerad och strukturerad kalkyl
  • Ta del av vår databas av uppslagsböcker
  • Justera innehållet i kalkylen utefter dina egna förutsättningar
  • Jämför olika priser för att minimera dina inköp rent kostnadsmässigt
  • Hantera ÄTA (Ändringar, Tillägg och Avgående)
  • Exportera och importera förfrågan om pris från sammanställningen av kalkylen
  • Importera kalkyler från andra program

BIM Program

Det talas om BIM-program som en av de mest betydelsefulla och revolutionerade digitala byggverktygen och programmen i modern tid.

Vad är BIM?

BIM är en förkortning för ”Byggnadsinformationsmodellering” och är en programvara i bland annat byggindustrin där en 3D-modell (BIM-modell) över byggprojektet, med all dess väsentliga information, för samman byggprojektets alla parter. Detta i syfte att parterna tillsammans ska kunna visualisera och planlägga projektets fortgång.

Den digitala utvecklingen i byggbranschen

Man kan se tydliga tecken på digitaliseringen och dess utveckling inom byggindustrin. Fler företag och människor i branschen följer med och rider på vågen mot ett mer effektivt arbete. Trots detta är det tydligt att byggbranschen stått aningen still medan andra branscher har rusat på just denna front. På senare år har dock utvecklingen gått allt snabbare och vi tillåts i dag att luta oss tillbaka och förlita oss på verktyg och byggprogram som ger oss möjlighet att bli mer effektiva och hållbara. Något som även nyteknik.se  rör när de talar om digitala byggmodeller och utvecklingen samt det ökade intresset inom byggbranschen.