Fakturabelåning & Factoring

Fakturabelåning är ett vanligt sätt att snabb förbättra likviditeten i företaget. Man belånar fakturan hos ett factoringföretag som köper fakturan och man får pengarna på kontot samma dag eller dagen efter. Segmentet fakturaköp / fakturabelåning omsätter i Sverige ca. 38 miljarder kronor årligen och växer med ca. 5 % per år.

Fördelar med fakturaköp:
– Kapital frigörs snabbt och likviditeten förbättras
– Pengar på kontot samma dag eller dagen efter
– Krediten följer försäljningsutvecklingen
– Administration besparing. Man sparar tid helt enkelt
– Factoringföretagen är oftare bättre på att driva in kraven vilket leder till att minskade kundförluster

Nackdelar med fakturaköp:
– Man får några procent mindre betalt per såld faktura

Hur fungerar fakturabelåning?
Först och främst skriver man avtal med ett factoringföretag. Du väljer sedan alla eller de fakturor som du vill sälja. Du skickar originalfakturor till factoringföretaget elektroniskt eller manuellt. Factoringföretaget kontrollerar att fakturamottagaren är kreditvärdig samt utför eventuella leveranskontroller. Sedan skickar de vidare fakturan till slutkund fast med factoringföretagets betalningsuppgifter. Därefter betalas ersättning till ditt företags konto, normalt inom 24 timmar.

När du väljer factoringföretaget så titta extra noga på deras årsavgift, räntor, limitavgifter och fakturahanteringsavgifter. Det kan skilja en hel del mellan dessa bolag.