Aros Kapital

Aros Kapital erbjuder sina företagskunder möjligheten att sälja sina fakturor och få betalt redan samma dag. De flesta företag känner igen sig vid att kunderna vill köpa mot faktura. Detta resulterar i att företaget måste invänta betalningar vilket hämmar tillväxten i form av att löner inte betalas ut i tid eller att investeringar dröjer eftersom man inte har kapital tillgängligt.

Aros Kapital grundades 2004 då det ökande behovet av snabba och flexibla finanstjänster ställde högre krav på framtidens finansbolag. Det behövdes fler finansbolag med större lyhördhet, flexibilitet och framförallt med punktlighet. Aros Kapital har ett levande intresse för kundens affärer och möjligheter.

Aros Kapital har hög juridisk, ekonomisk och finansiell kompetens med gedigen erfarenhet av att stärka kundernass ekonomi på lång sikt. Aros Kapital skyddar dina affärsrelationer med dialog i stället för påminnelser. Deras förståelse för hur affärer bedrivs omfattar alla branscher.
Deras arbete präglas av kunskap, lyhördhet och vilja att anpassa åtgärder efter kundens behov. Med transparens, pålitlighet och tydlighet i all kommunikation och överenskommelser skapas förtroende och trygghet. En förutsättning för långsiktiga och goda relationer.

Hur sälja fakturan till Aros Kapital?
1. Ni tecknar ett avtal med oss
2. Ni skapar en faktura
3. Ni säljer fakturan till Aros Kapital elektroniskt med en knapptryckning
4. Aros Kapital tar emot fakturan
5. Aros Kapital betalar ut fakturabeloppet till er
6. Ni slipper vänta i 30-60 dagar på att fakturan blir betald

Aros Kapital är lösningen på likviditetsproblem. Vi köper fakturan och betalar ut pengarna redan samma dag!