Finanziera

Finanziera arbetar med factoring, hos Finanziera betyder factoring personlig rådgivning, låga avgifter och 120 dagars återbetalningstid.

DITT FÖRETAG- Du har gjort ett jobb för din kund som ska faktureras. Istället för att vänta 30-120 dagar på betalningen så tar vi över fakturan och betalar dig direkt.

FINANZIERA- Vi tar hand om din kunds betalning, kreditrisken och administrationen och behandlar dem som vi skulle behandla våra egna kunder.

DIN KUND- Din kund får förmånligare villkor, t.ex. upp till 120 dagars betalningstid.

Som kund får du alltid en individuell prissättning som bedöms utifrån tre faktorer: din kreditrisk, din kunds kreditrisk och din omsättning.